Velg en side

Behandlingstilbudet ved EKT startet i 1967

Sissel Thorson Falch startet opp med terapiridning ved EKT Rideskole i 1967 og har arbeidet med dette uten avbrudd inntil i dag. Antall elever med funksjonshemning har variert fra 45 til 90 pr. uke. Metoden det undervises etter er den samme som verdenspioner Elsebet Bødtker fikk godkjent av Rikstrygdeverket i 1965. Det er hesten som er terapeuten. Sissel Thorson Falch er en av Norges mest erfarne instruktører i terapiridning både i antall år og antall elever. Hun har utgitt en bok og DVD på Tun forlag om behandlingsformen med tittelen «Terapiridning – Hesten den firbente fysioterapeut».

Hva er ridefysioterapi?

Ridefysioterapi, eller terapiridning, er ridning for fysisk og psykisk utviklingshemmede og varig funksjonshemmede med rekvisisjon fra lege. Undervisningen foregår med instruksjon av fysioterapeut med rideutdanning. Pasientene rider på en fast time, et kurs, en gang i uken fordelt på ca 30 timer pr. år.

Hvem egner behandlingsformen seg for?

De fleste med nedsatt funksjonsevne har nytte og glede av ridning. Først og fremst forberedes balansen og kroppens styrke. Hestens varme og bevegelser stimulerer nervesystemet slik at muskler med nedsatt funksjon igjen kan aktiviseres. Men ridning gir elevene også glede over å mestre noe nytt og spennende. Til slutt kan dette resultere i kvalifisert ridning i konkurranse med andre på høyt nivå. Det bringer en grad av selvfølelse til funksjonshemmede som få andre behandlingsformer kan gi.

Legehenvisning

Det er nødvendig med henvisning fra lege. Det er viktig at henvisningen følger semestertilbudet ved EKT og lyder på det antallet behandlingstimer som NAV godkjenner.

«Pasientene skal lære å ri som andre friske»

Sissel Thorson Falch

Mensendieck-fysioterpeut og ridelærer, EKT Rideskole og Husdyrpark

De fleste med nedsatt funksjonsevne har nytte og glede av ridning. Først og fremst forberedes balansen og kroppens styrke. Hestens varme og bevegelser stimulerer nervesystemet slik at muskler med nedsatt funksjon igjen kan aktiviseres. Men ridning gir elevene også glede over å mestre noe nytt og spennende. Til slutt kan dette resultere i kvalifisert ridning i konkurranse med andre på høyt nivå. Det bringer en grad av selvfølelse til funksjonshemmede som få andre behandlingsformer kan gi.

Katarina (cerebral parese)

Katarina rider fast en gang i uken. Hun har cerebral parese og hesten gir henne trening av balansen og muskulaturen. Dette er til stor nytte for hennes generelle utvikling. Det er hesten som er fysioterapeuten. Med sine tredimensjonale bevegelser gir den stimuli til elevens nervesystem. Med gode hjelpere og rutinert hest klarer denne eleven å trave over bommer uten mye støtte.