Velg en side

Kursinformasjon

Undervisningstid

En time er 30 min. ridning, pluss 15 min. til av- og påstigning, totalt 45 min. 

Godkjenning av legehenvisning

Ny legehenvisning til terapiridning må skaffes av alle før oppstart vår 2020.
Henvisning som leveres for våren vil også gjelde for høstsemesteret 2020. Dersom henvisning ikke er skaffet innen første ridetime, vil timeprisen bli høyere, tilsvarende det henvisningen ellers ville dekket.

Nye terapielever: Send original legehenvisning pr.post til EKT Rideskole, PB 12 Bekkelagshøgda, 1109 Oslo, i god tid før kursstsart for godkjenning. Legehenvisningen skal godkjennes av fysioterapeut hos EKT Rideskole i forkant av oppstart.

Elever som fortsetter fra høst 2019: Ny legehenvisning kan tas med til 1.ridetime vår 2020.

Drosjerekvisisjon

Drosjerekvisisjon kan bestilles fra fysioterapeut v/EKT via kontoret. Fra høsten 2019 må man betale et administrasjonsgebyr på 250 kr for semesteret. Man krysser av for om man trenger drosjerekvisisjoner for våren 2020 på fortsette-/sluttelappene.

Skriftlig bestilling til EKT på mail med navn på elev, dag og tid for ridetime, ledsager med, rullestol eller ikke.

Leiere

EKT stiller med leier til hesten mandag, tirsdag og onsdagstimene. Vi gjør det vi kan for å mobilisere nok faste leiere. Ledsager til eleven må kunne leie selv hvis det er fravær av leiere. Når eleven trenger støtte til å sitte, må ledsager gjøre dette.

Eleven må ha med egen leier til hesten formiddagstimene torsdag. (EKT kan ikke stille med leiere). NB. Alle leiere må kunne løpe med hesten i trav!

EKT kan stille med leiere til hesten fra rideskolen. Vi gjør det vi kan for å mobilisere nok faste leiere, men ledsager til eleven må gjerne leie selv hvis det er ønskelig el. ved behov.

Hjelm og utstyr til ridefysioterapi

Godkjent ridehjelm er påbudt. Rideskolen har utlån av hjelmer, men vi anbefaler å anskaffe egen hjelm etter hvert på grunn av hygiene og riktig tilpasning. Les ellers under knappen Utstyr og rideklær.