Velg en side

Undervisningstid

En time er 30 min. ridning, pluss 15 min. til av- og påstigning, totalt 45 min. 

Godkjenning av legehenvisning

Elever som fortsetter fra høst 2016: Ny legehenvisning skal tas med til 1.ridetime vår 2017.

Nye elever: Send original legehenvisning pr.post til EKT Rideskole, PB 12 Bekkelagshøgda, 1109 Oslo, i god tid før kursstsart for godkjenning. Legerekvisisjonen skal godkjennes av fysioterapeut hos EKT Rideskole i forkant av oppstart. Nytt: Den skal ikke lenger sendes Helfo for godkjenning.

Hvis henvisning ikke er skaffet innen første ridetime, vil EKT måtte tilleggsfakturere pasienten det beløp pr. time henvisningen ellers ville dekket.

Ved behov for drosjerekvisisjon: Dette kan bestilles fra fysioterapeut v/EKT via kontoret.

Skriftlig bestilling til EKT til post@rideskole.no: Med navn på elev, dag og tid for ridetime, ledsager med, rullestol eller ikke. EKT må innføre en avgift for å dekke administrasjonskostnadene for dette.

Henvisningen er gyldig fra og med legens dato. OBS! Legehenvisningen gjelder for et kalenderår. De elever som fortsetter fra vårsemesteret til høstsemesteret, trenger ikke levere ny henvisning på høsten.

Hjelm

Godkjent ridehjelm er påbudt. Rideskolen har utlån av hjelmer, men vi anbefaler å anskaffe egen hjelm etter hvert på grunn av hygiene og riktig tilpasning.

Leiere

Onsdagstimene ettermiddag/kveld og tirsdag ettermiddag

EKT kan stille med leiere til hesten fra rideskolen. Vi gjør det vi kan for å mobilisere nok faste leiere, men ledsager til eleven må gjerne leie selv hvis det er ønskelig el. ved behov.

Formiddagstimene torsdag

Eleven må ha med egen leier. NB: Alle leiere må kunne løpe med hesten i trav.

Ansvar

All ridning og omgang med dyr skjer på eget ansvar. Rideskolen har ikke ansvar for skader som elever og besøkende måtte pådra seg eller uhell som måtte skje innenfor rideskolens område. Rideskolen har ikke ansvar for penger, personlige effekter eller verdisaker. Skolen har ansvarsforsikring for sin virksomhet gjennom IF Skadeforsikring. Det er opp til den enkelte elev å tegne privat ulykkesforsikring.