Velg en side

Ledige stillinger

EKT Rideskole og Husdyrpark ligger sentralt til på Ekeberg i Oslo. Vi er en rideskole med fokus på barn og unge med 300 elever hver uke hele skoleåret. EKT har også ridefysioterapi for ca. 90 elever pr. uke. Vi har et lyst og flott ridehus på 20x60m, uteridebane, turterreng og ca. 35 ponnier og hester. I tillegg driver vi en Husdyrpark med ponniridning og besøksgård for småbarnsfamilier. Alt i alt har vi 10 dyreslag. EKT Rideskole ble grunnlagt i 1964.

Ridelærer søkes til fulltidsstilling eller på timebasis

EKT Rideskole søker ridelærer med minimum trinn I eller annen relevant utdanning til undervisning av barn, ungdom og voksne. Du må være utadvent og trives med å undervise barn og unge ryttere. Du må ha god, grunnleggende datakunnskap, ordenssans og evne til å arbeide strukturert. EKT har to fysioterapeuter til ridefysioterapien. Vi søker deg til undervisning i rideskolens øvrige kurstilbud.

Vi kan tilby varierte oppgaver, ordnet arbeidstid og gode arbeidsforhold. Arbeidet vil bestå i 12 timer instruksjon pr uke og kontorarbeid med ansvar for ridekursene samt ansvar for utstyr til hestene.


Søknadsfrist:
Omgående
Ønsket tiltredelse: Snarest
Referanser må oppgis

Spørsmål til stillingen kan rettes til
Sissel Thorson Falch
Tlf. 22 19 97 86
Mobil 99 54 28 19

Skriftlig søknad sendes
EKT Rideskole og Husdyrpark AS
P.b. 12 Bekkelagshøgda
1109 Oslo
eller e-post merket ”Søknad ridelærer”