Velg en side

EKT Rideskole søker ridelærer med minimum trinn I, II eller høyere, annen relevant utdanning til undervisning av barn, ungdom og voksne. Du må være utadvent og trives med å undervise barn og unge ryttere. Du må ha god, grunnleggende datakunnskap, ordenssans og evne til å arbeide strukturert. EKT har to fysioterapeuter til ridefysioterapien.

Vi kan tilby varierte oppgaver, ordnet arbeidstid og gode arbeidsforhold. Arbeidet vil bestå i 10-12 timer instruksjon pr uke, kontorarbeid med ansvar for ridekursene og ellers ansvar for utstyr til hestene.

Søknadsfrist: Omgående
Ønsket tiltredelse: Snarest

Spørsmål til stillingen kan rettes til

Sissel Thorson Falch
tlf 22 19 97 86
mobil 99 54 28 19

Skriftlig søknad sendes

EKT Rideskole og Husdyrpark AS
P.b. 12 Bekkelagshøgda
1109 Oslo
eller e-post merket «Søknad ridelærer»

Søknaden bør inneholde CV og referanser.

Generell info om EKT

EKT Rideskole og Husdyrpark ligger sentralt til på Ekeberg i Oslo. Vi er en rideskole med fokus på barn og unge med 350 elever hver uke hele skoleåret. EKT har også ridefysioterapi for ca. 100 elever pr. uke. Vi har ridehus 20x60m, uteridebane, turterreng og ca. 35 ponnier og hester. I tillegg driver vi en Husdyrpark med ponniridning og besøksgård for småbarnsfamilier. Alt i alt har vi 10 dyreslag. EKT har vært en av Norges viktigste arenaer for rekruttering til hestesporten siden starten.

EKT står for Edvin Kjell Thorson. Hans far Edvin Olaf Thorson anla den første rideskolen i sin egen hage i Jomfrubråtvein 40 i 1954, med en liten dyrepark med hester, brevduer og svømmefugler. Edvin Kjell Thorson bygde opp det det store anlegget som vi oppholder oss på i dag i samarbeid med Oslo Kommune i 1964. EKT er en familiebedrift i 3.generasjon som driver gjennom en festeavtale med kommunen. Bygningene og tomten tilfaller Oslo Kommune vedlagsfritt hvis avtalen avsluttes. Avtalen sikrer også publikum et lavterskeltilbud, da det ikke skal drives ervervsmessig virksomhet der formålet er økonomisk gevinst som kan utbetales eiere eller andre.

Vårt mål er å gi våre brukere fysisk og psykisk bedre helse gjennom ridning og kontakt med dyr. Vi ønsker at mennesker i alle aldre skal få oppleve dyrelivet på nært hold.