Velg en side

Her finner du EKTs tiltak for å forebygge smitte av Coronavirus.

 

Til rideskolens elever og kunder

Rideskolen og alle tilhørende ridetilbud er dessverre stengt inntil videre.

Rideskolehestene blir stelt og trent av ansatte og frivillige. Hestene har det bra, men savner nok mange av sine ryttere og vante ridetimer. Følg med på oppdateringer fra rideskolehestenes nye hverdag på våre Facebooksider og EKT sin Instagram!

 

Til Husdyrparkens kunder

Husdyrparken er stengt fra 12.mars inntil videre for å forebygge smittespreding av koronaviruset.
Det vil ikke tilbys runderidning så lenge Husdyrparken er stengt. Dyrene går løse på området og kan sees fra utsiden av gjerdet.

Vi vil følge opp avlyste familieaktiviteter med digital overføring. Følg med på våre Facebooksider og EKT sin Instagram!

 

Alle som oppholder seg på EKT i perioden med unntakstilstand er instruert i å følge de pålagte regler for smittevern.

Dyrene blir stelt av et minimum av ansatte og frivillige. Generelle regler for smittevern blir fulgt, samt spesielle rutinger for rengjøring av kontaktområder i vårt miljø.

 

Hygienetiltak

Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Det er viktig at arbeidsplassens ledelse sikrer at ansatte er kjent med tiltakene under og har fått tilstrekkelig opplæring.

  • Det anbefales håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilberedning av mat, før og etter måltider, etter kontakt med dyr, og ellers ved synlig skitne hender. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler/håndsprit virker mot koronavirus og er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. Merk at alkoholbasert desinfeksjon ikke er effektivt ved synlig skitne hender – da bør håndvask utføres først.
  • Håndvask eller hånd-desinfeksjon bør være tilgjengelig ved inngangspartier, i kantiner og på matserveringssteder.
  • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.
  • Det anbefales å ha tørkepapir/papirlommetørkle og mulighet for håndvask/ hånd-desinfeksjon lett tilgjengelig til bruk for ansatte/studenter som hoster eller nyser. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken.
  • Toaletter og vaskeservanter, håndtak og andre gjenstander som hyppig berøres, bør rengjøres ofte. Etanolbasert desinfeksjon kan brukes på ellers rene flater (slik som håndtak, tastaturer, telefoner og lignende), ellers anbefales god rengjøring med vanlige rengjøringsmidler eller husholdningsklorin.

 

Håndvask

  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk.
  • Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.

Hostevaner

  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
  • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

Klesvask og rengjøring

  • Der det ikke er bekreftet smitte med koronavirus kan renhold utføres som vanlig. Vanlige renholdsmidler kan benyttes.

 

Kilde: Folkehelseinstituttet